Fb_logo

Reklamacje

I. Podstawa zgłoszenia reklamacji

 1. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dostarczenie produktu bez wad.
 2. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest wada fizyczna poduktu polegająca na niezgodności sprzedanego produktu z zawartą umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność sprzedanego produktu z zawartą umową sprzedaży, jeżeli niezgodność zostanie stwierdzona w ciągu 2 lat od zawarcia umowy sprzedaży.

II. Jak zareklamować produkt?

1 KROK – Wybór sposobu reklamacji

  Jeżeli produkt jest niezgodny z zawartą umową Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów reklamacji:

  1. złożenie Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny zakupionego produktu*,
  2. złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy*,
  3. żądanie wymiany produktu na egzemplarz wolny od wad.

2 KROK – Jak złożyć reklamację?

 1. Należy pobrać formularz reklamacji produktu, wydrukować go i wypłenić. Formularz reklamacji znajduje się tutaj.
 2. Jeżeli wybrano 1 opcję reklamacji należy przesłać wypełniony i podpisany formularz wraz z dowodem zakupu:
  1. na adres:
   ZAZU Akcesoria Lidia Gomoła

   ul. Międzynarodowa 61/16

   03-922 Warszawa

  2. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@zazuakcesoria.pl
 3. Jeżeli wybrano 2 lub 3 opcję reklamacji należy przesłać wypełniony i podpisany formularz wraz z produktem i dowodem zakupu na adres: ZAZU Akcesoria Lidia Gomoła, ul. Międzynarodowa 61/16,03-922 Warszawa.
 4. Do złożenia reklamacji nie jest konieczny paragon – wystarczy każdy inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza nabycie produktu, np: potwierdzenie płatności przelewem, potwierdzenie płatności kartą.

KROK 3 – Odpowiedź sprzedawcy

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia poprzez przesyłanie informacji zwrotnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej na adres wskazany w formularzu reklamacji.
 2. Klient odsyła reklamowany produktna własne ryzyko i koszt (w przypadku nieuznania reklamacji), dlatego należy rozważyć pewny sposób dostarczenia przesyłki
 3. Nie odbieramy przesyłek „za pobraniem”.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji:
  1. jeżeli wybrano 1 opcję reklamacji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji nastąpi zwrot kwoty obniżenia ceny, pozostającej w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady,
  2. jeżeli wybrano 2 opcję reklamacji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji:
   1. nastąpi zwrot kosztów zakupu, w tym kosztu przesyłki jeśli stanowiły najtańszy zwykły sposób dostarczenia,
   2. nastąpi zwrot udokumentowanych kosztów zwrotu przesyłki reklamowanego produktu,
  3. jeżeli wybrano 3 opcję reklamacji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji:
   1. nastąpi wymiana produktu na taki sam model wolny od wad i dostarczenie go na koszt Sprzedawcy,
   2. nastąpi zwrot udokumentowanych kosztów przesyłki dokonanej w ramach reklamacji.
 5. Zwrot kosztów dokonywany jest w taki sam sposób w jaki nastąpiła płatność za zamówienie. W przypadku przelewu zwykłego (pocztowego) dopuszcza się zwrot pieniędzy poprzez przelew elektroniczny, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę w formularzu reklamacji.
 6. W przypadku nieuznania reklamacji:
  1. jeżeli wybrano 1 opcję reklamacji, wraz z decyzją o odmowie uznania reklamacji przesłane zostanie jej uzasadnienie,
  2. jeżeli wybrano 2 lub 3 opcję reklamacji, reklamowany produkt zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

*chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad (przy pierwszej reklamacji produktu)