Fb_logo

Zwroty

Odstąpienie od umowy sprzedaży

W terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania zakupionego produktu, istnieje możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

Jak odstąpić od umowy/dokonać zwrotu produktu?

 1. Należy pobrać formularz odstąpienia od umowy, wydrukować go i wypełnić. Formularz znajduje się tutaj.
 2. W terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania zakupionego produktu należy przesłać wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu:
  1. na adres:
  2. ZAZU Akcesoria Lidia Gomoła

   ul. Międzynarodowa 61/16

   03-922 Warszawa

  3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@zazuakcesoria.pl
 3. Do odstąpienia od umowy nie jest konieczny paragon – wystarczy każdy inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza nabycie Produktu u Sprzedawcy, np: potwierdzenie płatności przelewem, potwierdzenie płatności kartą.
 4. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane niezwłocznie.
 5. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zostaną zwrócone wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, którym jest list zwykły ekonomiczny).
 6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty podczas dokonywania zakupu. W przypadku przelewu zwykłego (pocztowego) dopuszcza się zwrot pieniędzy poprzez przelew elektroniczny, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę w formularzu odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany po otrzymaniu produktu z powrotem lub dostarczeniu dowodu jego odesłania.
 8. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy należy zwrócić produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem na adres: ul. Międzynarodowa 61/16, 03-922 Warszawa.
 9. Produkt jest odsyłany przez Klienta na własne ryzyko i koszt, dlatego należy rozważyć pewny sposób dostarczenia przesyłki.
 10. Nie odbieramy przesyłek „za pobraniem”.
 11. Odstąpienie od umowy wiąże się z poniesieniem przez Klienta poniższych kosztów:
  1. bezpośrednie koszty zwrotu produktu (przesyłka),
  2. nadwyżka poniesionych kosztów dostawy zakupionego produktu ponad najtańszy zwykły sposób dostawy, jakim jest list zwykły ekonomiczny – jeżeli podczas dokonywania zakupu został wybrany inny sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, jakim jest list zwykły ekonomiczny, wówczas zostanie zwrócona jedynie kwota odpowiadająca wysokości opłaty za list zwykły ekonomiczny.